Bệnh viêm da dị ứng có lây không?

Bệnh viêm da dị ứng có lây không?

  Bệnh viêm da cơ địa dị ứng chắc chắn không bị lây nhiễm và không thể lây từ người này sang người khác không tiếp xúc với da và căn bệnh này không có lý do để có thể ngại khi ở xung quanh với ai đó và các trường hợp khi bệnh viêm da cơ địa dị ứng và trừ khi bị...